Inzicht analyse

1:1
3 uur brainstormsessie

  • Voorbereding 30 vragenlijst
  • 3 uur 1:1 brainstormen
  • Rapportage 4 pijlers
  • na 1 maand evaluatiegesprek